Úhrada členských příspěvků a přihlášky do klubu

Výše členských příspěvků se oproti minulé sezóně nemění. Nemění se ani způsob platby. Platby zasílejte na číslo účtu 2900494738/2010 dle pokynů v článku. Prosím čtěte pozorně!
Prosíme, uveďte variabilní symbol ve tvaru XXXXXX1, kde XXXXXX je Váš datum narození (např. datum narození je 25. 04. 1973, variabilní symbol bude 2504731). Do poznámky k platbě prosím uveďte dále i své jméno a příjmení – členské příspěvky.
Členské příspěvky za žáky šachové školy plaťte přímo dle pokynů trenérů šachové školy –  Milana Hoška, Josefa Vařejčka nebo dalších trenérů v kroužcích.

  • Výše členského příspěvku pro sezónu 2017/2018 – dospělí:
    při platbě do konce února 2018 = 1.100,- Kč
    při pozdější platbě = 1.500,- Kč
  • Výše členského příspěvku pro sezónu 2017/2018 – důchodci, studenti, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P:
    při platbě do konce února 2018 = 500,- Kč
    při pozdější platbě = 700,- Kč

Pokud nebude příspěvek uhrazen ani do 30. 4. 2018, bude hráči zaslána zdvořilá upomínka. Po dalších sedmi dnech zašleme hráči podepsaný přestupní lístek. Berte to prosím vážně, úhrada členských příspěvků je hlavní povinností každého člena spolku a je to základ ke správnému ekonomickému chodu spolku. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni členové výkonného výboru oddílu a kapitáni družstev dospělých i mládeže.

Letos bude nově každému členovi oddílu distribuována přihláška do oddílu, kterou je třeba obratem vyplnit a odevzdat zpět tomu, kdo mu ji přinesl. Tuto přítěž berte jako nezbytný byrokratický krok směrem ke státním institucím, opravdu jsme si ho nevymysleli sami. Zároveň ho však využijeme ke zkvalitnění oddílové databáze členů, protože ne na každého máme aktuální kontakt. Tímto bych chtěl členy oddílu požádat o spolupráci i do budoucna, každou změnu ihned hlásit a také průběžně sledovat webové stránky. Přivítáme i články o šachovém dění v klubu, výjezdy na turnaje, zajímavé partie apod.

Předem děkuji za pochopení i za vstřícnost!

Vladimír Dudek, předseda oddílu