Evidence členů

Evidence členské základny 2018/2019

Prosím o pečlivé vyplnění a následné odeslání dotazníku. Jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než pár minut. Požadujeme v něm vyplnit pouze údaje, které jsou z hlediska současné legislativy nezbytně nutné ke standardnímu chodu sportovního klubu. Nově jsme zvolili moderní elektronický formát evidence, který by měl ulehčit čas i práci oběma stranám. Pokud se na to necítíte, požádejte o pomoc někoho počítačově zběhlejšího. V nezbytných případech se můžete se žádostí o pomoc s vyplněním dotazníku obrátit i na telefon 602 421 067 (Vladimír Dudek).

Za nezletilé členy musí dotazník vyplnit jejich zákonný zástupce. Zde uvedete trvalé bydliště nezletilého člena, ale kontaktní údaje (telefon, email) budou na zákonné zástupce. Za nezletilé členy jsou považováni ti, kterým v době vyplnění dotazníku ještě nebylo 18 let.

Dotazník vyplňte bez prodlení, nejpozději však do 15. 10. 2018.

ODKAZ NA DOTAZNÍK

Pokyny pro úhradu členských příspěvků 2222 ŠK Polabiny pro sezónu 2018/2019

VŠICHNI členové klubu starší 18 let mají pro sezónu 2018/2019 stanoven členský příspěvek vy výši =500,-Kč. Příspěvek lze uhradit výhradně bezhotovostně na číslo účtu 2900494738/2010 (Fio banka) pod variabilním symbolem 1111 a s poznámkou pro příjemce k platbě „Členský příspěvek Jméno Příjmení“ (např. Členský příspěvek Petr Novák). Termín pro platbu nejpozději do 30. 11. 2018.

Účastníci šachových kroužků při školách dostanou pokyny k platbě při zahájení příslušného kroužku. Termín pro platbu nejpozději do 15. 10. 2018.

Účastníci individuálních tréninků Šachové školy dostanou pokyny k platbě při zahájení příslušného tréninku. Termín pro platbu nejpozději do 15. 10. 2018.

Děkuji za spolupráci.
Vladimír Dudek
předseda 2222 ŠK Polabiny