Pravidla fungování

ŠACHOVÁ ŠKOLA PŘI 2222 ŠK POLABINY – 2022/2023

VÝHODY PRO ČLENY 2222 ŠK POLABINY:

 • Na všechny mistrovské turnaje družstev hraných pod hlavičkou 2222 ŠK Polabiny mají hráči zdarma dopravu, vklad a ubytování (1. LDMD, KP, KS i MČR v rapidu jednotlivců). Hráči si platí pouze stravu. Hráči extraligového týmu mají zdarma vklad, dopravu, ubytování i stravu.
 • Při postupu na Mistrovství Čech má hráč zdarma dopravu. Hráči si platí vklad, ubytování a stravu.
 • Při postupu na Mistrovství České republiky má hráč zdarma dopravu a slevu na ubytování. Hráč si platí vklad, stravu a zbytek ceny ubytování. Úspěšní hráči dostanou od klubu voucher na turnaj dle vlastního výběru. Hodnoty voucherů: Za 1. místo = 1.500, – Kč, za 2. místo = 1.000, – Kč, za 3. místo = 500, – Kč (vouchery se týkají turnajů ve vážných partiích).
 • Na akcích budou mezi účastníky rozpočítány náklady na trenéry. Do 4 účastníků za jednoho trenéra. Při 5 a více účastnících za dva trenéry. Náklady na trenéra na jeden den činí = 1.200, – Kč. Do nákladů je započteno: doprava, ubytování, dozor, příprava na partie, rozbory partií a organizační zajištění výjezdu. Toto se týká zejména týdenních a delších výjezdů. Při kratších akcích může být cena snížena, nebo se nebude uplatňovat vůbec. Dle dohody může být rodičům poskytnuta sleva za výpomoc trenérům s dozorem.
 • Při postupu na Mistrovství světa nebo Mistrovství Evropy se klub spolupodílí na nákladech dle dohody.
 • Všichni hráči mají možnost velmi výrazných slev (až 50 %) na hlavních turnajích CZECH OPEN v Pardubicích.

 

SAZBY ZA INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY:                  Tréninková jednotka (trj) = 45 minut

 • 2 tréninkové jednotky týdně v období od 10/2022 do 05/2023:

Jeden hráč při tréninku:                                                    celkem = 9.600, – Kč           64 trj za 8 měsíců (tj. 150, – Kč/trj)

 • 2 tréninkové jednotky týdně v období od 10/2022 do 08/2023 (s možností individuální domluvy na prázdninové období):

Jeden hráč při tréninku:                                                    celkem = 12.320, – Kč         88 trj za 11 měsíců (tj. 140, – Kč/trj)

 • Možnost sjednání tréninku s GM Petrem Hábou za individuálních podmínek (56 trj v období od 10/2022 do 05/2023) pro dva hráče. Hráče si vybírá sám trenér a v tuto chvíli je trénink již obsazen.

Trénink, který připadne na prázdniny, státní svátek, nebo nemoc žáka, se nenahrazuje. Při dvoufázovém tréninku možnost slevy 25 % na druhý termín.

 • 1 hodina týdně v období od 10/2022 do 05/2023:

Pokročilí, výuka ve skupině:                                            celkem = 3.040, – Kč           32 hodin za 8 měsíců (tj. 95, – Kč/hod.)

 • 2 hodiny týdně v období od 10/2022 do 05/2023:

Pokročilí, výuka ve skupině:                                            celkem = 5.760,-Kč             64 hodin za 8 měsíců (tj. 90,-Kč/hod.)

Trénink, který připadne na prázdniny, státní svátek, nebo nemoc žáka, se nenahrazuje. Všichni výše uvedení mají možnost si zahrát vždy ve čtvrtek turnaj (cca 2,5 hodiny) o ceny (80 hodin za 8 měsíců).

 

Platbu je nutné provést nejpozději do 20. 10. 2022, ve výjimečných případech a po domluvě i ve 2 splátkách, avšak s druhou splátkou nejpozději do 31. 12. 2022. Podrobnosti k platbě budou zaslány po vyplnění registračního formuláře do nové sezóny!

 

PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ TRÉNINKU A NOMINACÍ NA SOUTĚŽE:

 • Každý žák Šachové školy má svého hlavního trenéra, který zodpovídá za tréninkové metody včetně stanovení termínu tréninku s cílem zvyšování úrovně hry žáka. Hlavního trenéra vybírají rodiče žáka po poradě se šéftrenérem a konzultují s ním záležitosti týkající se pouze tréninku.
 • Tvorbu sestav, nominace na turnaje a jiné soutěže sestavuje organizační pracovník šachové školy. Jeho úkolem je dosažení co nejlepších výsledků šachové školy ve všech kategoriích. Rozhodnutí organizačního pracovníka ohledně sestav a nominací na soutěže je konečné a není proti němu odvolání.

V Pardubicích 01. 09. 2022

Vladimír Dudek

předseda 2222 ŠK Polabiny

 

Dokument ke stažení (PDF soubor): Pravidla fungování Šachové školy pro sezónu 2022/2023