Pravidla fungování

Pravidla fungování Šachové školy pro sezónu 2021/2022

VÝHODY PRO ČLENY 2222 ŠK POLABINY:

 • Na všechny mistrovské turnaje družstev hraných pod hlavičkou 2222 ŠK Polabiny mají hráči zdarma dopravu, vklad a ubytování (1. LDMD, KP, KS i MČR v rapidu jednotlivců). Hráči si platí pouze stravu. Hráči extraligového týmu mají zdarma vklad, dopravu, ubytování i stravu.
 • Při postupu na Mistrovství Čech má hráč zdarma dopravu. Hráči si platí vklad, ubytování a stravu.
 • Při postupu na Mistrovství České republiky má hráč zdarma dopravu a slevu na ubytování. Hráč si platí vklad, stravu a zbytek ceny ubytování.
 • Při postupu na Mistrovství světa nebo Mistrovství Evropy se klub spolupodílí na nákladech dle dohody.
 • Všichni hráči mají možnost velmi výrazných slev (až 50 %) na hlavních turnajích CZECH OPEN v Pardubicích.
 • Možnost slevy na šachová soustředění pořádaná 2222 ŠK Polabiny.
 • Při týdenních výjezdových turnajích zajišťuje dozor, přípravu na partie, rozbory partií a organizaci trenér Šachové školy zdarma.
 • Při výjezdech na turnaje se rodičům, kteří zajišťují dozor, proplácí část ubytování; stravu si vždy hradí sami. Týká se to extraligy, 1. ligy, MČR družstev a MČR jednotlivců v rapidu.

SAZBY ZA INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY:                  Tréninková jednotka (trj) = 45 minut

 • 2 tréninkové jednotky týdně v období od 10/2021 do 05/2022:
  Jeden hráč při tréninku: celkem = 7.560,-Kč 64 trj za 8 měsíců (tj. 118,-Kč/trj)
  Dva hráči při tréninku: celkem = 6.120,-Kč 64 trj za 8 měsíců (tj. 96,-Kč/trj)
 • 2 tréninkové jednotky týdně v období od 10/2021 do 08/2022 (s možností individuální domluvy na prázdninové období):
  Jeden hráč při tréninku: celkem = 9.900,-Kč 88 trj za 11 měsíců (tj. 113,-Kč/trj)
 • Možnost sjednání tréninku s GM Petrem Hábou za individuálních podmínek (56 trj v období od 10/2021 do 05/2022)

Trénink, který připadne na prázdniny, státní svátek, nebo nemoc žáka, se nenahrazuje.
Při dvoufázovém tréninku možnost slevy 25 % na druhý termín.

 • 1 hodina týdně v období od 10/2021 do 05/2022:
  Pokročilí, výuka ve skupině: celkem = 2.400,-Kč 32 hodin za 8 měsíců (tj. 75,-Kč/hod.)
 • 2 hodiny týdně v období od 10/2021 do 05/2022:
  Pokročilí, výuka ve skupině: celkem = 4.200,-Kč 64 hodin za 8 měsíců (tj. 66,-Kč/hod.)

Trénink, který připadne na prázdniny, státní svátek, nebo nemoc žáka, se nenahrazuje.
Všichni výše uvedení mají možnost si zahrát vždy ve čtvrtek turnaj (cca 2,5 hodiny) o ceny (80 hodin za 8 měsíců).

Platbu je nutné provést nejpozději do 16. 10. 2021, ve výjimečných případech a po domluvě i ve 2 splátkách, avšak nejpozději do 31. 12. 2021. Podrobnosti k platbě u trenérů Šachové školy!

PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ TRÉNINKU A NOMINACÍ NA SOUTĚŽE:

 • Každý žák Šachové školy má svého hlavního trenéra, který zodpovídá za tréninkové metody včetně stanovení termínu tréninku s cílem zvyšování úrovně hry žáka. Hlavního trenéra vybírají rodiče žáka po poradě se šéftrenérem a konzultují s ním záležitosti týkající se pouze tréninku.
 • Tvorbu sestav, nominace na turnaje a jiné soutěže sestavuje organizační pracovník šachové školy. Jeho úkolem je dosažení co nejlepších výsledků šachové školy ve všech kategoriích. Rozhodnutí organizačního pracovníka ohledně sestav a nominací na soutěže je konečné a není proti němu odvolání.

 

V Pardubicích 30. 09. 2021

Vladimír Dudek

předseda 2222 ŠK Polabiny

 

Dokument ke stažení (PDF soubor): Pravidla fungování Šachové školy pro sezónu 2021/2022