Memoriál Čeňka Honsy 2019 – pozvánka

Startovní listina

Termín konání: sobota 21. 09. 2019

Místo konání: Nemošická hospoda, Staré náměstí 1, 530 03 Pardubice – Nemošice

Systém turnaje: švýcarský na 9 kol, tempem 2 x 15 minut + 3 vteřiny/tah (bez zápisu)

Časový program turnaje:
07:45 – 08:50 – prezence
09:00 – 12:00 – 1. – 4. kolo
11:45 – 13:15 – přestávka na oběd
13:15 – 17:15 – 4. – 9. kolo
cca 17:40 – slavnostní ukončení turnaje
Časy jsou pouze orientační a mohou se lišit podle toho, jak se bude turnaj vyvíjet!

Finanční ceny:
uvedeny v % z vybraného startovného v turnaji (po odečtení oběda), mohou se změnit pouze směrem nahoru
1. místo 20%
2. místo 10%
3. místo 7%
4. místo 5%
5. místo 3%
Jeden z účastníků navíc získá speciální finanční cenu – „Cenu 2222“, která se losuje po skončení turnaje. Výše této ceny bude ve výši 5% z vybraného startovného v turnaji. Finanční cenu získá i nejlepší hráč s FIDE ELO nižším než 1800. Výše této ceny bude ve výši 2% z vybraného startovného v turnaji. Pokud hráč zasáhne do více odměňovaných míst, ceny se sčítají. Každý účastník obdrží věcnou cenu.

Startovné:
dospělí 200,- Kč
děti do 15 let, důchodci, tělesně postižení 140,- Kč
hráči uvedení na listině talentů ČR 115,- Kč
ve startovném je zahrnuto jednotné obědové menu – mix řízků, brambor, okurek

Doprava:
Každý samostatně. Místo je přístupné veřejnou dopravou (z hlavního nádraží linka číslo 10) a je zde k dispozici parkoviště pro osobní vozy s dostatečnou kapacitou.

Přihlášky:
Zájemci o účast v turnaji se mohou přihlašovat telefonicky na čísle 602 421 067 nebo elektronicky na adrese vladimirdudek@gmail.com. V přihlášce musí být uvedeno jméno, příjmení, ročník narození a mateřský oddíl hráče. Neúplná přihláška nebude zaregistrována! Stav přihlášených hráčů lze průběžně sledovat na webových stránkách oddílu. Přihlašujte se prosím nejpozději do 20. 9. 2019, do 16:00 hod. V případě, že se účastník přihlásí později nebo až při prezenci, může pořadatel zvýšit startovné až o 100 %.

V průběhu turnaje bude vedle hracího sálu zajištěn kompletní sortiment nápojů i pochutin za rozumnou cenu.

Pořadatel zajistí šachové sady pro 70 přihlášených účastníků, což je předpokládaná naplněná kapacita turnaje.

Těším se, že se sejdeme v co největším počtu a uctíme tak památku našeho kamaráda Čeňka Honsy.

Vladimír Dudek
předseda oddílu

Přílohy:
Propozice (pdf soubor)

Napsat komentář