Opatření v soutěžích družstev

Bohužel ani šachovým soutěžím se nevyhnou současná vládní opatření. Dovolil jsem si k tomu něco málo sepsat a odcitovat.

Nošení respirátorů ve vnitřních prostorách je povinné. Výjimka pro sportovce praví, že při partii si ho můžete sejmout.

Kontrola bezinfekčnosti: Měla by proběhnout při vstupu do hrací místnosti. Za kontrolu je odpovědný domácí kapitán. Kontrolu může provádět sám, nebo pověřit jinou osobu. Kontrolu by měl podstoupit i rozhodčí utkání. Při našich domácích zápasech bude o kontrole proveden zápis, a sice označením O/N/T u jména hráče v Zápise o utkání. O = očkování, N = prodělaná nemoc, T = negativní test. Ideálně prokázat aplikací Tečka v telefonu.

Berte prosím vše s nadhledem, ale zároveň zodpovědně. Chceme všichni hrát šachy a hlavně chceme konečně dohrát celou sezónu.

Tak ať se daří! 🙂

Vladimír Dudek

předseda 2222 ŠK Polabiny

 

Závěrem budu kopírovat ze svazových článků:

Výzva prezidenta ŠSČR

Vážení šachoví přátelé,

čeká nás další víkend s oblíbenými soutěžemi družstev. Přestože stávající proticovidová opatření umožňují účast pouze očkovaným, testovaným a lidem s nedávno prodělaným covidem, aktuální rozšíření viru v populaci naznačuje, že je vysoce pravděpodobné, že i v hracích místnostech se někdo s virem objeví. Však je prokázáno, že ten mohou přenášet i ti, kteří splňují ONT. Dostal jsem dokonce varování od jednoho šachisty, který pracuje v laboratoři, která vzorky zkoumá, že tato pravděpodobnost se aktuálně u 17 lidí na zápase blíží téměř jistotě.

Proto Vás chci všechny poprosit, abyste toto riziko nepodceňovali a vedle platných nařízení (zde) dobrovolně přistoupili i k další ochraně. Vedle dezinfekce a větrání, kde to je možné, jde především o zakrývání úst respirátorem či alespoň rouškou. Určitě by si ji měli vzít všichni tzv. rizikoví, ale jde i o to, aby se v respirátoru necítili na zápase jako černé ovce. A myslím, že je dokladem gentlemanství a i fair play, pokud si též vezmete ochranu úst, pokud ji má Váš soupeř.

Na závěr mi dovolte i připomenutí, že očkování je jedinou cestou, jak se s tímto virem a všech s ním spojených nepříjemností do budoucna vyvarovat.

Přeji Vám mnoho zábavy za šachovnicí a především ať to ve zdraví přečkáme!

Viktor Novotný

Prezident ŠSČR

Informace k soutěžím družstev

Aktualizace 23. 11. 2021:

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (zde) se od 22. 11. mění podmínky systému O – N – T, jak bylo níže avizováno. Pro účast na šachových akcích družstev i jednotlivců je nutné mít potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19. Metodický pokyn k organizaci utkání družstev z 27. 9. (kdo a jak má potvrzení kontrolovat) zůstává jinak v platnosti.

Zcela se přestávají uznávat antigenní testy včetně samotestů. Uznávají se PCR testy, s platností 7 dnů:

a) pro děti do 18 let (a děti do 12 let nemusí prokazovat nic)

b) pro osoby s kontraindikací k očkování

c) pro osoby se zahájeným (a prozatím nedokončeným) očkováním.

Kompletní výklad naleznete na webu České unie sportu zde.

_____

Aktualizace 18. 11. 2021:

Na základě mediálních vyjádření členů Vlády ČR je pravděpodobné, že od pondělí 22. 11. dojde k ukončení uznávání testů a z níže uvedeného systému O – N – T se stane pouze systém O – N (s výjimkou pro děti a osoby s kontraindikací k očkování). Prozatím bohužel není k dispozici oficiální text opatření. Až bude zveřejněn, a budeme znát i jeho výklad, budeme Vás informovat, jaké jsou jeho důsledky pro šachové soutěže.

_____

Aktualizace 27. 10. 2021:

Rádi bychom Vás informovali, že nová opatření Ministerstva zdravotnictví, platná od 25. 10. (zde) a od 1. 11. (zde) přináší k níže publikovaným pravidlům organizace šachové sezóny družstev pouze minimální změny.

Nově není platná věta „Podmínku O – N – T je u dětí možné splnit čestným prohlášením rodičů o tom, že dítě bylo testováno ve škole (platnost antigenního testu je 72 hodin).“, naproti tomu od 1. 11. děti do 12 let nemusí splnění podmínky O-N-T dokládat vůbec. Platnost antigenního i PCR testu pro sportovní akce je 7 dní – což se liší od obecné platnosti testů, sportovní a tedy i šachové akce mají pravidla volnější.

_____

Aktualizace 27. 9. 2021:

V návaznosti na níže publikovaný text ohledně splnění podmínky O – N – T při šachových utkáních družstev upřesňujeme metodickým pokynem organizaci utkání:

1) Za splnění podmínky O – N – T je jako pořadatel zodpovědný domácí oddíl. Kapitán domácího družstva nahlásí rozhodčímu osobu, která bude za pořadatele (domácí oddíl) kontrolovat splnění podmínek O – N – T u jednotlivých hráčů utkání – může to být např. kapitán domácího družstva, nebo organizační pracovník.

2) Podmínku O – N – T je možné splnit i antigenním samotestem provedeným na místě konání utkání. S takovým postupem ale musí souhlasit kapitán domácího družstva jako zástupce pořadatele utkání. Hosté si v takovém případě přivezou vlastní testy, doporučujeme prověřit tuto možnost předem u kapitána domácího družstva. Podmínku O – N – T je u dětí možné splnit čestným prohlášením rodičů o tom, že dítě bylo testováno ve škole (platnost antigenního testu je 72 hodin).

3) Potvrzení o splnění O – N – T se nearchivují. Je nicméně nutné, podle opatření Ministerstva zdravotnictví, archivovat po dobu 30 dnů kontakt na všechny účastníky utkání, ideálně telefonní číslo.

4) V případě, že některý z hráčů splnění podmínky O – N – T nedoloží, je rozhodčí utkání oprávněn tohoto hráče nepřijmout v sestavě pro utkání.

Aby sezóna družstev probíhala hladce a bez zbytečných sporů, rádi bychom doporučili všem kapitánům, aby si od svých hráčů zjistili, jakým způsobem chtějí podmínku O – N – T splnit. Ideálně si, například, mohou vybrat potvrzení o provedeném očkování již dopředu na celou sezónu. Nedojde tak k tomu, že by si někdo zapomněl potvrzení na zápas vzít. Prosíme, abyste na dodržení podmínky O – N – T dbali a potvrzení měli s sebou.

ŠSČR bude samozřejmě nadále situaci sledovat a v případě, že by se opatření Ministerstva zdravotnictví měnila, budeme Vás informovat.

_____

Původní text z 8. 9. 2021:

Milí přátelé královské hry,

zdravím Vás všechny před startem nové sezóny soutěží družstev. Věřím, že ji celou již sehrajeme normálně za šachovnicí. V souvislosti s aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví platným od 1. září (článek zde) Vás ale musím upozornit na možnou nutnost splnění podmínky ONT pro všechny účastníky šachových zápasů soutěží družstev. Již nestačí čestné prohlášení. To znamená, že všichni musí u sebe mít doklad o očkování, o absolvování testu nebo o prodělání nemoci covid-19. Nelze samozřejmě zcela předjímat, jaká opatření budou v platnosti za měsíc, kdy většina soutěží začíná, ale berte prosím výše uvedené na vědomí již teď, při sestavování soupisek Vašich týmů.

Šachový svaz ČR je v kontaktu se všemi relevantními autoritami a k opatřením, která budou v platnosti před zahájením soutěží, vydá i nezbytný metodický pokyn (kdo má dokumenty ke splnění ONT kontrolovat, co je zapotřebí archivovat atd.). Rád bych zdůraznil, že nebudeme vydávat žádná „svoje“ protiepidemická opatření nad rámec těch, která požaduje Ministerstvo zdravotnictví. V tom je postoj svazu po celou dobu covidové pandemie neměnný a konzistentní.

Zároveň chci v této souvislosti apelovat na zdravý rozum při řešení případných nenadálých situací. Na jedné straně všichni podmínku ONT splníme, přičemž zde můžu osobně doporučit očkování, na druhé straně nemá smysl vyhrocovat situaci, pokud si někdo zapomene „papír“. Myslím, že se nám zdravý přístup během léta v šachovém prostředí výborně dařil, a turnaje probíhaly bez komplikací, za což Vám děkuji.

Těším se na společné setkání na zápasech soutěží družstev a na dalších šachových akcích.

Mějte se hezky,

RNDr. Martin Petr, Ph.D.
předseda ŠSČR

 

Napsat komentář