SPOLUPRACUJEME 2023

Všem našim partnerům moc děkuji za spolupráci v sezoně 2022/2023!

Vladimír Dudek, předseda 2222 ŠK Polabiny


GASCO s.r.o.

GENERÁLNÍ PARTNER

Společnost GASCO s.r.o. se zabývá výstavbou, opravami a rekonstrukcemi plynárenských zařízení, od roku 2000 také výstavbou vodovodů, kanalizací a dalších inženýrských sítí. Díky bohatým zkušenostem a špičkovému technickému zázemí působí v celé České republice, nejen v pardubickém regionu.

Děkujeme za dlouhodobou velkorysou podporu.


egenesis s.r.o.

egenesis je vzdělávací agentura s dlouhou tradicí, působí na trhu již od roku 1999. Nabízí školení v oblasti IT šitá na míru potřebám svých klientů a také se zabývá personalistikou a řízením lidských zdrojů.

Šachovému oddílu 2222 ŠK Polabiny pomáhá zejména při organizaci extraligových zápasů dospělých.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

V rámci této výzvy jsme pro rok 2020 obdrželi 192.500,- Kč.

Pro rok 2021 nám bylo přiděleno 70.087,50 Kč.

V roce 2022 nám bylo přiděleno 155.160,- Kč.


Město Pardubice

Magistrát města Pardubic dlouhodobě podporuje šachový klub 2222 ŠK Polabiny v rámci Programu podpory sportu.

V roce 2019 jsme dostali dotaci na celoroční činnost šachové školy a provoz sportovišť ve výši 100.500,- Kč a dotaci na výkonnostní sport ve výši 162.400,- Kč.

A ještě navíc v roce 2019 (z rezervy Rady) na účast našich hráčů na akci: ME v šachu mládeže do 18 let v Bratislavě ve dnech 1. až 11. srpna 2019 – 40.000,-Kč.

V roce 2020 jsme obdrželi 237.000,- Kč.

Výsledná částka dotace pro rok 2021 činila 218.200,- Kč.

Pro rok 2022 nám bylo přiděleno 212.400,- Kč.


Aliaxis (Nicoll Česká republika s.r.o.)

Již více než 25 let navrhujeme na českém trhu řešení pro přepravu průmyslových médií, pro veřejné a soukromé distribuční sítě (pitná voda, odpadní voda, energetika, zavlažování), pro úpravny vod, podtlakové, tlakové i gravitační kanalizace a specifická řešení pro citlivé sítě (plyn, stlačený vzduch, uhlovodíky, kontaminované půdy, abrazivní média atd.). Dodáváme chytrá a ekologická řešení pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění staveb uvnitř i vně budov.

Firma poskytuje každoročně nemalý finanční obnos na trénování mládeže.


Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa je univerzální pojišťovna, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. Kooperativa je česká firma se stabilním zázemím skupiny Vienna Insurance Group.

Firma se finančně podílí na zajištění chodu extraligového družstva.


 I. SPZ s.r.o.

Společnost 1. SPZ byla založena v roce 1990, má dlouholetou historii a zkušenosti. Zabývá se montážemi, revizemi, opravami a údržbou všech potrubních systémů, především pak plynovodů, horkovodů, ropovodů, tlakových nádob a regulačních a výměníkových stanic. Firma má certifikaci výjimečnosti pro používání systému managementu kvality, enviromentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru našeho zaměření. Vzhledem k šíři záběru našeho oboru není její činnost regionálně omezena, své služby poskytuje po celé České republice.

Firma se finančně podílí na zajištění chodu extraligového družstva.


TECAM PCV a.s.

Společnost TECAM je od roku 1994 významným dodavatelem materiálu pro výstavbu a údržbu inženýrských sítí. Firma byla založena jako ryze česká společnost dodávající materiál významným stavebním firmám i konečným drobným odběratelům, nabízí zboží a služby v nejlepší kvalitě a odborné poradenství jak projekčním kancelářím, stavebním firmám, tak i drobným stavebníkům.

Firma se finančně podílí na zajištění chodu extraligového družstva.


VPK Suchý s.r.o.

Specialista na vodohospodářské, inženýrské a dopravní stavby. Realizace kompletní infrastruktury vodohospodářských, dopravních a pozemních staveb. Včetně inženýrských sítí.

Firma se finančně podílí na zajištění chodu extraligového družstva.


enteria a.s.

Český stavební holding enteria a.s. je seskupení menších a středních firem podnikajících ve všech oborech stavebnictví. Vznikl v roce 2008 se záměrem zajistit lepší fungování a konkurenceschopnost svých členů, a to zejména díky komplexnosti a vzájemné podpoře služeb a činností nabízených v rámci holdingu. V současné době enteria zastřešuje 12 společností převážně stavebního charakteru s více než 900 pracovníky a výrobním potenciálem 3 – 4 miliardy korun. Vlastnickou strukturu tvoří čeští akcionáři převážně z řad managementu holdingu.

Firma se finančně podílí na zajištění chodu extraligového družstva.


HYDRO & KOV s.r.o.

Společnost vznikla v březnu roku 2008, odštěpením střediska Těžkých Zemních Strojů a střediska služeb od společnosti Rybářství Třeboň a.s. Hlavní zaměření společnosti je na komplexní provádění stavebních zakázek, především vodohospodářského směru.
V oboru vodohospodářských staveb se opíráme o tradici sahající až do šedesátých let minulého století, kdy středisko TZS, tehdy pod vedením Státního Rybářství vzniklo.
K realizaci zakázek využíváme především vlastních kapacit, klademe vysoký důraz na používání ověřených materiálů, dodržování technologických zásad, komunikaci s investorem a v neposlední řadě také na plnění dohod.

Firma se finančně podílí na zajištění chodu extraligového družstva.


TOP CENTRUM CZ s.r.o.

Společnost TOP CENTRUM byla založena v roce 1996. Předmětem její činnosti byl zpočátku prodej nářadí a nástrojů mimořádné kvality pouze pro profese topení – voda – plyn. Na základě požadavků a potřeb trhu, zejména pak vhodným výběrem dalších komodit rozšířila naše společnost sortiment nabízených produktů a služeb. Společnost TOP CENTRUM se převážně specializuje na prodej nářadí značky MILWAUKEE. Společnost Milwaukee Electric Tool se od roku 1924 pyšní výrobou kvalitního profesionálního nářadí. Převážnou většinu nabízených značek firma dováží ze zahraničí přímo od výrobců. Od některých získala výhradní zastoupení nejen pro ČR, ale i pro další evropské země. Personál firmy TOP CENTRUM pravidelně absolvuje obchodně-technická školení. Svým odběratelům zajišťuje prvotřídní zákaznický servis, průhlednou cenovou politiku a nejen tím je pro své zákazníky jednoznačným pomocníkem při výběru nejvhodnější techniky.

Firma se finančně podílí na zajištění chodu extraligového družstva.


Pardubický kraj

Pardubický kraj podporuje zejména naše mladé šachové talenty, a to zejména v rámci dotačního programu Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit.

V roce 2020 jsme obdrželi dotaci na materiálové zajištění šachových tréninků z Programu B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, a to ve výši 10.000,- Kč.

Dále nám Pardubický kraj přispěl z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana částkou 35.000,- Kč na účast žáků šachové školy na Mistrovství Evropy v šachu mládeže do 18 let v Bratislavě, které se konalo v termínu 1. – 11. 8. 2019.

V Sále Jana Kašpara na krajském úřadě nám bylo umožněno odehrát domácí extraligové zápasy.

V roce 2021 jsme se kvůli menší členské základně v kroužcích do tabulek PK nevešli a dotaci nedostali žádnou.

Pro rok 2022 jsme obdrželi částku 10.000,- Kč (v rámci programu B1: Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže) na drobné ceny pro turnaje šachové školy.


Městský obvod Pardubice II

Městský obvod Pardubice II – Polabiny, Cihelna nás dlouhodobě podporuje v naší činnosti dotacemi ze svého rozpočtu.

V roce 2019 nám byla poskytnuta dotace ve výši 11.800,- Kč na celoroční činnost a dotace ve výši 14.200,- Kč na účast na Mistrovství ČR mládeže 2019 v Koutech na Desnou ve dnech 9.-16. 3. 2019.

V roce 2020 nám byla poskytnuta dotace ve výši 12.000,- Kč na celoroční činnost a dotace ve výši 13.500,- Kč na účast na Mistrovství ČR mládeže 2020 v Koutech na Desnou ve dnech 7.-14. 3. 2020.

V roce 2021 jsme obdrželi dotaci v celkové výši 27.300,- Kč.

Výše dotace v roce 2022 činila 24.100,- Kč.


Sev.en EC, a.s

Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích je třetí největší výrobce elektřiny v ČR s certifikací pro poskytování podpůrných služeb pro přenosovou soustavu. Zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů (ČR). Je zároveň nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v ČR, má za sebou rozsáhlou ekologizaci a před sebou dokončení modernizace, která prodlouží její životnost. Čtyři bloky vyrábějí elektřinu, která pokrývá základní spotřebu (24 hodin) i spotřebu ve špičkách (12 hodin) s dynamickým výkonem od 100 do 820 MW.

Firma poskytuje finanční obnos na trénování mládeže.


REPLYN s.r.o.

Replyn s.r.o. se od roku 1997, jako pokračovatel projekční složky Plynostavu holding, a.s. Pardubice, věnuje zejména projekční činnosti v plynárenství – při plošných plynofikacích obcí i modernizacích stávajících plynárenských zařízení jednotlivých distribučních společností. Postupem času byla projekční činnost rozšířena i na ostatní inženýrské sítě – vodovody, kanalizace a elektrorozvody.

Firma poskytuje finanční obnos na trénování mládeže.


SENF, spol. s r.o.

Společnost Senf spol. s.r.o. byla založena v roce 1992 a vyrábí hořčici podle tradiční české receptury a ze surovin od českých dodavatelů. Kvalitu našich výrobků oceňuji spokojení zákazníci v České republice, Slovensku a Maďarsku. Její výrobky najdete v nadnárodních řetězcích společnosti Tesco, Ahold, Billa a Penny Market, a také i celé řadě českých prodejních řetězců a gastronomických zařízeních.

Firma poskytuje věcné ceny do soutěží.


Kartografie PRAHA, a. s.

Nakladatelství Kartografie PRAHA, a. s., patří mezi významné nakladatelské a vydavatelské instituce v České republice. Vytváří produkty jak pro školy, tak i pro širokou veřejnost, významný podíl na její činnosti má i produkce map na zakázku pro firmy či veřejnou správu.

Firma poskytuje věcné ceny do soutěží.


Nemošická hospoda

Nemošická hospoda je malý rodinný podnik v Nemošicích na kraji Pardubic, kde vaří českou kuchyni.

Zde pořádáme některé naše turnaje.


Reklamní banner pro soutěže družstev pro sezónu 2022/2023:

 

 

 

 

 

Napsat komentář