Ukončení činnosti Šachové školy

Bohužel musíme oznámit, že činnost Šachové školy (kroužky na základních školách, individuální tréninky a soutěže mládeže) byla z ekonomických a personálních důvodů ukončena ke dni 30. 6. 2023.
Zájemci o zprostředkování individuálních tréninků (mládež i dospělí) se na nás nadále mohou s důvěrou obrátit. Činnost šachových kroužků při základních školách převzal DDM Delta pod vedením pana Daňka.
Činnost šachového klubu pokračuje nadále…
Vladimír Dudek
předseda

Napsat komentář